Поверителност

Политика за защита на личната информация

Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.
Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “Контакти”. Store of Mobikom.bg гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.
Информацията, която събираме, се използва:
- за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
- за да можем да установим Вашите потребности
- за подобряване на съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
- за да се свържем с Вас
- за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
- за да Ви изпращаме информация
- за целите на нашето планиране
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от Вас
- за изпращане на поръчаните стоки и услуги до Вас

Store of Mobikom.bg ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение
Store of Mobikom.bg няма да ползва личната идентификационна информация, за да Ви изпраща нежелани съобщения /спам/.
По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:
- Брой на посетителите
- Вашия IP интернет адрес
- Името на Вашия домейн /където е приложимо/
- Датата и часът на Вашето посещение
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
- Отваряните страници от Сайта
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра и операционната система, които ползвате

Store of Mobikom.bg си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на Сайта
Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.