Онлайн решаване на спорове

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да се опитате да постигнете извънсъдебно уреждане на спора. Можете да използвате сайта само ако живеете в ЕС и търговецът е установен в ЕС. В някои страни можете също да използвате този сайт ако сте търговец и искате да подадете жалба срещу потребител във връзка с продукт или услуга, които сте продали онлайн.

Платформа за Онлайн решаване на спорове